Privacy & Cookie Statement Nilles creative studio

 

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

 

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten op alle websites en apps (verder: ‘Websites’ en ‘Apps’) van ondernemingen en handelsnamen Nilles creative studio Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de groepsmaatschappijen van Nilles creative studio.

 

Voor welke doeleinden verwerkt Nilles creative studio persoonsgegevens?

Nilles creative studio verwerkt persoonsgegevens voor:

 

• De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van

 een behandeling of uitvoering ten aanzien van onze producten en diensten;

• Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met u en het beantwoorden van vragen die

 je hebt gesteld via Klantenservice;

• Marketingdoeleinden, zoals:

 

 • Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren van winacties en

  promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie,

  sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen

  op Nilles creative studio Websites en Apps en daarbuiten via advertentienetwerken en

  social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn;

 

 • Profileringsdoeleinden. Daaronder valt onder andere het delen en combineren van

  persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van Nilles creative studio om een

  profiel te ontwikkelen, zodat wij de inhoud van onze Websites en Apps, informatie,

  reclames, producten en diensten beter op uw interesses en gedrag kunnen afstemmen.

 

 • Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. Nilles creative studio verwerkt uw gegevens om

  te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten;

 

 • Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze Websites en Apps verder te ontwikkelen en te

  verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van

  respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Nilles creative studio?

Nilles creative studio verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens van:

• Gebruikers van Websites en Apps (‘Gebruikers’):

 

 • Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en

  geboortedatum;

 

 • Interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op de Websites en Apps, klikgedrag,

  locatiegegevens, cookie ID en contact met Klantenservice of Customer Care.

 

 • Consumenten (‘Klanten’) die product(en) en diensten afnemen via een Nilles creative studio

  offerte- en/of reserveringsmodule:

 

 • Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum,

  telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en klantnummer.

 

Kwaliteit en aansprakelijkheid

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Nilles creative studio, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Nilles creative studio is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door u verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

 

Aan wie verstrekt Nilles creative studio persoonsgegevens?

Nilles creative studio verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van  de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Nilles creative studio verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Nilles creative studio.

 

Hoe lang bewaart Nilles creative studio persoonsgegevens?

Nilles creative studio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

 

Wat doet Nilles creative studio met cookies?

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een Website in uw randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

 

Voor welke doeleinden plaatst Nilles creative studio Cookies?

Onze Websites en Apps kunnen Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

• Technisch noodzakelijke Cookies. Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van

 onze Websites, Apps, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.

• Functionele Cookies. Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om

 gebruik te kunnen maken van onze Websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen

 op te slaan op een Website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de

 betreffende sessie.

• Sommige Apps moeten weten wanneer u zich op een specifieke locatie bevindt, anders

 werken ze niet goed. Een App van Nilles creative studio kan uw locatiegegevens alleen

 gebruiken als locatievoorzieningen of Bluetooth zijn ingeschakeld voor de desbetreffende App.

• Analytische Cookies. Nilles creative studio gebruikt Google Analytics en andere analyse

 Cookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze Websites

 en Apps gebruiken. Nilles creative studio kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van

 een Website en App verbeteren.

• Advertentie of tracking Cookies. Nilles creative studio maakt gebruik van Cookies voor

 commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens

 worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten

 en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde

 aanbiedingen te tonen op Websites, Apps en andere marketingkanalen, al dan niet van externe

 partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op

 Nilles creative studio Websites en Apps (verder: ‘third party cookies’). Voor het plaatsen van

 third party cookies vragen we vooraf uw toestemming, omdat hiermee uw internetgedrag

 over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third

 party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende

 externe partijen van toepassing. Nilles creative studio heeft daar geen invloed op.

 

Voor uitgebreidere informatie van alle (third party) Cookies die door de Websites en Apps van Nilles creative studio worden geplaatst en uitgelezen en van alle domeinnamen.

 

Voor welke domeinen vraagt Nilles creative studio toestemming voor cookies?

 

Nilles creative studio vraagt steeds per Website (per domein) of u toestemming wilt geven voor cookies. U geeft dus niet in één keer toestemming voor alle Websites van merken en handelsnamen die vallen onder Nilles creative studio.

 

Welke (persoons)gegevens verzamelt Nilles creative studio via Cookies?

 

Nilles creative studio verzamelt uw IP-adres en MAC adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computerscherm), vanaf welke pagina u op Nilles creative studio Websites bent gekomen, wanneer en hoe lang u onze Websites en Apps bezoekt of gebruikt, of u gebruik maakt van functionaliteiten van onze Websites en Apps, welke pagina’s u bezoekt op onze Websites en welke schermen van de Apps je bekijkt.

 

Hoe kun u zich verzetten tegen Cookies?

Websites

Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangeven dat uw browser geen Cookies (van onze Websites) mag aanvaarden. Als uw browser geen Cookies van onze Websites aanvaardt, krijgt u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze Websites of kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien u zich wilt verzetten tegen de Cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren of door hier (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en uw opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices of http://www.networkadvertising.org/participating-networks.

 

Apps

U kunt de instellingen van Apps niet aanpassen zodat deze zonder het opslaan en uitlezen van Cookies werken. Wel kunt u Apps zo instellen dat er geen gegevens met Nilles creative studio worden gedeeld. Let wel op dat hierdoor de Apps niet (of onvolledig) kunnen werken. Indien u besloten hebt Cookies te accepteren en u wilt dit op een later tijdstip beëindigen, raden we u aan eerst uw eventuele App-account te verwijderen en vervolgens de App zelf. Wij zullen de gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon wissen en overige gegevens geanonimiseerd verwerken voor analyse doeleinden.

 

In de App wordt doorgaans wel een mogelijkheid geboden om de Bluetooth functionaliteit en de locatievoorziening eenvoudig uit te zetten.

 

Voor andere vragen en verzoeken kun je altijd contact opnemen via onderstaande kanalen.

 

Hoe kun je contact opnemen met Nilles creative studio?

 

Voor vragen of verzoeken kun je telefonisch, via de website of per post contact opnemen met de Klantenservice van Nilles creative studio.

Telefonische klantenservice

De klantenservice is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

via telefoonnummer 071 207 1000

Online contactformulier

Via internet kun je gebruik maken van het contactformulier.

Postadres

Post kan worden gericht aan:

Nilles creative studio

Parallel Boulevard 214, 2202 HT Noordwijk

 

Hoe kunt uw privacyrechten uitoefenen?

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Nilles creative studio.  Dit kunt u doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van artikel 35 of 36 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Houd er rekening mee dan in sommige gevallen Nilles creative studio om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

 

Verzet

U hebt het recht u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Nilles creative studio u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via het contactformulier van. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet op grond van artikel 40 of 41 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Wanneer is dit Privacy & Cookie Statement voor het laatst gewijzigd?

Nilles creative studio behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy & Cookie Statement. Nilles creative studio raadt u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer u het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) dit Privacy & Cookie Statement, kunt niet (langer) gebruik maken van onze diensten, Websites en Apps. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

 

Dit Privacy & Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op: 25-04-2018 (16:50)

NILLES CREATIVE STUDIO

PARALLEL BOULEVARD 214 | 2202 HT NOORDWIJK AAN ZEE | 071 207 1000